สัมมนารอบพรีวิว ” จุดเริ่มต้นความเป็น เศรษฐีออนไลน์ “

สัมมนารอบพรีวิว ” จุดเริ่มต้นความเป็น เศรษฐีออนไลน์ “

“Do not downgrade your dreams to match your reality. Upgrade your faith to match your destiny.” Vince Tan การเป็นผู้ประกอบการ คือ การใช้เวลาไม่กี่ปีของชีวิตในแบบที่คนอื่นไม่ใช้ เพื่อคุณจะได้ใช้ชีวิตที่เหลือในแบบที่คนอื่นทำไม่ได้...